Wie zijn wij ?

Keytrade Bank onderscheidt zich van andere financiële instellingen dankzij:

  •     hoge rentevoeten op de spaarrekeningen en makelaarskosten bij de laagste op de markt
  •     een website met uitvoerige informatie over de markten en de financiële producten
  •     een volledig aanbod van spaar- en beleggingsproducten
  •     een Klantendienst die telefonisch beschikbaar is van 9u tot 18u en 3 kantoren (Brussel, Antwerpen, Ottignies).

Een betrouwbare bank

 
Keytrade Bank is een bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk), filiaal van Crédit Mutuel Arkea, de 7de grootste retailbank in Frankrijk. De groep Crédit Mutuel Arkéa geniet een stabiele A rating van S&P en een Tier One ratio van 13,5%. De rating van standard & poor’s geeft een indicatie van de kredietwaardigheid van de onderneming. Een A-rating is één van de hoogst mogelijke en weerspiegelt dus de hoge kredietwaardigheid van Keytrade Bank.

De Tier One ratio is het eigen vermogen van banken, uitgedrukt als percentage van het vreemd vermogen. Deze moet minstens 6% zijn, Keytrade Bank zit hier dus ruim boven.

Een coöperatieve bank

 
De groep Crédit Mutuel Arkéa is een coöperatie. Bij een coöperatie zijn klanten zowel klant als aandeelhouder. Het is dus vanzelfsprekend dat bij Keytrade Bank de klant altijd wordt vooropgesteld.

Dit heeft vooral als voordeel dat Keytrade niet onderhevig is aan eventuele beurschommelingen, hierdoor kan het de lange termijn vooropstellen.

Een performante bank

 
Keytrade Bank is de dochtermaatschappij van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk) met maatschappelijke zetel te Parijs.


In Frankrijk behoort Fortuneo tot de koplopers in online bankieren en beleggen. De bank telt meer dan 365.000 klanten, goed voor 11,5 miljard euro beheerd vermogen.

Een bank met garanties

 
De klanten Fortuneo vallen onder het franse garantiestelsel (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR), gezien de activiteten in België worden uitgevoerd door middel van een bijkantoor.
Het garantiestelsel betreft de tegoeden die zich op de zichtrekeningen, spaarrekeningen of termijnrekeningen bevinden en dit voor een maximumbedrag van €100.000 per titularis en per financiële instelling. De waarborg voor wat betreft de effecten bedraagt €70.000 per titularis en per financiële instelling, en dit onder de dubbele voorwaarde dat de effecten niet meer beschikbaar zijn en dat de financiële instelling deze niet meer kan bezorgen of terugbetalen.  Het document over de bescherming van uw rekeningen door het FGDR raadplegen Voor meer informatie, klik hier