Document center

Beheer van uw rekeningen

 
 • Afsluiting van rekening
 • Aanduiding van begunstigde rekeningen
 • Formulier voor volmachten om volmacht te kunnen verlenen aan een door u gekozen persoon
 • Aanvraag voor een toegang tot Internet Banking
 • Formulier voor aanvraag Digipass
 • Permanente opdracht
 • Instructies met betrekking tot de verdeling van de nalatenschap

Gegevens wijzigen

 
 • Formulier voor tariefwijzing van uw makelaarskosten
 • Formulier voor adreswijziging - Belgische inwoner
 • Formulier voor adreswijziging - Niet-inwoner

Algemeen

 
 • Algemene Voorwaarden
 • Orderuitvoeringsbeleid Fortuneo Bank
 • Belangenconflictenbeleid

Effectenrekening

 
 • Aanvraag voor overdracht van een effectenrekening van Fortuneo Bank naar en andere bank
 • Aankoop- of verkooporder van fonds of bevek
 • Vragenlijst beleggersprofiel (Mifid)

Documenten met essentiële spaardersinformatie

 
 • Fortuneo Plus (Maart 2017)
 • Fortuneo Plus Fidelity (Maart 2017)

Documenten : Fiscaliteit

 
 • Formulier niet-inwoner indien uw fiscale woonplaats in het buitenland is
 • X/N attest noodzakelijk indien uw fiscale woonplaats in het buitenland is en indien u over Belgische obligaties beschikt
 • Formulier W8 indien u effecten van Amerikaanse oorsprong heeft
 • Formulier W9. Verplicht indien u de Amerikaanse nationaliteit hebt, in Amerika verblijft of houder bent van een US Green Card

Keytrade Bank

 
 • Algemene Voorwaarden