Aanspreking
Naam Maximum 25 karakters.
Voornaam Maximum 25 karakters.
Adres
Nr. Bus    
Postcode
Stad
Land
Taal
GSM (1)
Telefoon(1)
E-mail(1)

Ik wens een Fortuneo rekening te openen en ik kies ervoor om de Essentiële spaardersinformatie via deze website te raadplegen
Ik wens een brochure en een document voor opening van een rekening te ontvangen
  Bekijken
(1) Deze velden zijn verplicht indien u een Fortuneo rekening wenst
te openen

 
Uw persoonlijke gegevens, opgenomen in dit webformulier, worden door Fortuneo opgeslagen en verwerkt met het oog op de verzending van commerciële prospectie en direct marketing betreffende bank-, financiële of verzekeringsproducten, of betreffende andere producten die door Fortuneo worden gepromoot. Uw gegevens kunnen door Fortuneo eveneens worden gebruikt voor de marketing van producten en diensten die door derden worden voorgesteld, zonder dat Fortuneo de persoonlijke gegevens echter aan deze derden mag meedelen. De wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer verleent u het recht van inzage en correctie van uw gegevens. U kunt zich steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing via : Fortuneo - Koloniënstraat 11 - 1000 BRUSSEL